لوگو2

بیماریهای مهم گیاهی

دسته بندی :blog, کشاورزی 23 آذر 1398 admin 3952
بیماریهای مهم گیاهی

بیماریهای مهم گیاهی

بلاست مرکبات Citrus blast

بیماری   ناشی ازباکتری Pseudomonas syringae pv. Syringae است که در مرکبات ایجاد لک ه‌های نکروتیک در برگها، دمبرگها و میوه می‌نماید. لکه‌های تیره رنگ روی میوه black pit نیز نامیده شده‌اند. نشانه‌های بیماری در شاخ و برگ جوان شبیه نشانه‌های سرمازدگی است.  

کنترل:

سمپاشی با ترکیب بردو ۰.۵درصد و اکسی کلرور ۱ درهزار. هرس شاخه‌های آلوده واقدامات قرنطینه‌ای

شانکر باکتریایی مرکبات citrus canker

عامل آن باکتری Xanthomonas axonopodis pv.citri است وروی میوه وبرگ لکه‌های ابتدا آبگز وبعد چوب پنبه‌ای کمی برجسته وروی شاخه‌های جوان زخمهای جرب مانند ایجاد می‌کند. از این باکتری پنج سویه به نامهای A،B،C،DوE  گزارش شده است سویه‌A  نسبت به سویه‌های دیگر قدرت بیماری‌زایی بیشتر ودامنه میزبانی وسیع‌تری دارد.

نوعی بیماری در مرکبات که در مناطق جنوبی کشور از جمله هرمزگان جیرفت، کرمان، سیستان و بلوچستان باعث بروز مشکلاتی برای باغداران گردیده است.

سفیدک حقیقی(پودری) سیب Apple powdery mildew

بیماری ناشی از قارچ   podosphaera leucotricha    است. این قارچ به شاخ وبرگ جوان، گل ومیوه میزند  واغلب باعث خشکیدن شاخه های جوان میشود. بروی برگ نیزایجاد پیچیدگی مینماید. گلهای آلوده چروکیده وحالت گوشتی پیدا میکند. اغلب آلودگی روی پاجوشها دیده می شود.

کنترل شیمیایی:

  • ۱.دینوکاپ           wp18.25% یک درهزار
  • ۲.دینوکاپ            Ec35 %              یک درهزار
  • ۳.بنومیل               wp50 %            نیم در هزار
  • ۴.سولفور           wp80-90%و     ۳-۴ درهزار
  • ۵.نوآریمول             Ec 9%   و        ۰.۷۵ درهزار

    پیچیدگی برگ هلو وشلیل Taphrina deformans

علائم:

بیشتر روی برگ دیده می شود ایجاد لکه کرده که باعث بیچیدگی برگ می‌شود.گل ومیوه‌های‌آلوده ریزش می‌کند. برگهای مسن مقاوم‌ترند، اندام مقاوم وزمستان‌گذران قارچ بلاستوسپور می‌باشد. اگر تشکیل برگ با هوای سرد مصادف باشد، قارچ کمتر حمله می‌کند.

کنترل شیمیائی :

  • ۱. کاپتان (اورتوساید) WP50%و     ۳- ۲.۵ در هزار
  • ۲. ترکیب بوردو   ———–                      دو درصد
  • ۳. اکسی کلرورمس WP35%و        ۵-۳  در هزار

    زمان مبارزه :                                                                                  

در پائیز پس از ریزش برگها و تورم جوانه‌ها یک نوبت سمپاشی

توصیه : از مصرف ترکیب بوردو روی هلو خوداری کنید.

سفیدک حقیقی(پودری) سیب   Apple powdery mildew

بیماری ناشی از قارچ   podosphaera leucotricha    است. این قارچ به شاخ وبرگ جوان، گل ومیوه میزند  واغلب باعث خشکیدن شاخه های جوان میشود. بروی برگ نیزایجاد پیچیدگی مینماید. گلهای آلوده چروکیده وحالت گوشتی پیدا میکند. اغلب آلودگی روی پاجوشها دیده میشود. بیماری در تمام مناطق کشت سیب دیده میشود ولی اهمیت آن در خزانه است . روی میوه ایجاد زنگار میکند . عامل انگل اجباری است پس از سلول زنده تغذیه می نمای د و ریسه های قارچ درجوانه های درحال خواب زمستانگذرانی میکند.

توصیه :

 مبارزه شیمیایی رابه محض مشاهده بیماری با توجه به پیش آگاهی شروع می‌کنیم. درصورتی که سابقه آلودگی داشته باشیم هرس شاخه های آلوده در اواخر پاییز انجام داده و آنها رامی‌سوزانیم

کنترل شیمیایی:

۱.دینوکاپ           wp18.25% یک درهزار

۲.دینوکاپ            Ec35 %              یک درهزار

۳.بنومیل               wp50 %            نیم در هزار

۴.سولفور           wp80-90%و     ۳-۴ درهزار

۵.نوآریمول             Ec 9%   و        ۰.۷۵ درهزار

لکه آجری برگ بادام و لکه قرمز برگ آلو

عامل لکه آجری Polystigma ochraceum ) Polystigma amygdalium) وعامل لکه قرمزآلو Polystigma rubrum است

در منطقه خفر فارس بیماری لکه آجری به شدت دیده میشود.. روی برگ بادام لکه‌ها کشیده و بزرگند ولی روی برگ آلو لکه‌ها تقریبا گردند. لکه آجری بادام به برگ حمله می‌‌کند، ولی لکه قرمز علاوه بر برگ به شاخه نیز حمله می‌کند. در هردو لکه‌ها چرمی وضخیم هستند. بیماری منوسیکل است. روی برگهای زمین ریخته پری‌تیسها تشکیل می‌شود.آلودگی توسط آسکوسپور ایجاد می‌شود، نقش پیکنیدها دربیماری مشخص نیست وآلودگی نمی‌دهد.

برای تشکیل آسکوکارپ ۲-۱ ماه سرمای نزدیک صفردرجه لازم است. قارچ در محیط کشت قابل کشت نمی باشد. این بیماری از نظر بیولوژی تقریباً مشابه لکه سیاه سیب است، یعنی دارای دو فاز ساپروفیتی و پارازیتی است. حذف مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساپروفیتی می‌تواند تا حدی بیماری را کنترل کند.

کنترل شیمیایی:

۱- مانکوزب (دیتان ام-۴۵)                WP 80%و   ۲ در هزار

۲- اکسی کلرورمس(کوپراویت)              WP 35%و   ۳ در هزار

۳- ترکیب بردو                                     ۱ درصد

۴- سم جدید Triforin (ساپرول) به مقدار :              ۳ در هزار

توصیه‌ها:

توصیه‌ها: نوبت اول سمپاشی بعد از ریزش گلبرگها وسپس به فواصل۱۲روز. جمع آوری ودفن برگها.  

موزائیک سیب Apple mosaic virus

بیماری بصورت لکه های کلروتیک روی برگها واندامهای جوان دیده می شود. بیماری در ایران وجود دارد . با پیوند وبصورت مکانیکی قابل انتقال است. ناقل بیولوژیکی برای آن شناخته نشده است. عامل آن ویروسی از جنس Ilarvirus است.

لکه سیاه سیب

علائم

روی تمام قسمتها دیده می‌شود. ولی واضح ترین علائم روی برگ ومیوه است . لکه ها ابتدا سبز زیتونی و بتدریج قهوای میشوند . اگرآلودگی در اواخر فصل باشد علائم در انبار دیده می شود . بیماری در فارس روی شاخه دیده میشود که شانکرمی دهد و باعث خشکیدگی شاخه ها می شود .ازبیماریهای مهم وشایع در ایران میباشد.

کنترل شیمیایی:

               ۱.بیترتانول(بایکور)             wp25%                        ۰.۷۵ درهزار

                ۲.نوآریمول(تریمیدال)         Ec9%                             ۰.۷۵   در هزار

                ۳.کاپیتان                           wp50%                       ۳   در هزار

                ۴.دودین(ملپرکس)               wp65%                       ۱     در هزار

زمان مبارزه:

سمپاشی اول در زمان تورم جوانه های گل، سمپاشی دوم پس از ریزش گلبرگها ، سمپاشی سوم ۱۰روز پس از نوبت دوم

توصیه:

جمع آوری وسوزاندن برگهای آلوده در اواخر پاییز، ایجاد فاصله مناسب بین درختان هنگام احداث باغ ، پاشش کودهای ازته کف باغ ، شخم بهاره یا پاییزه ؛ از دودین کمتر استفاده شود .   

زوال گلابی pear decline

عامل آن فیتوپلاسما است وناقل آن پسیل گلابی می باشد. علائم به دو صورت است :

زوال تدریجی،زوال سریع

کنترل:

برای معالجه درختان از تتراسایکلین به میزان۱۰۰گرم در لیتر استفاده کرده اند وبه درخت۴تا۸ لیترازآن راتزریق کرده اند و علائم محو شده است. زمان تزریق بعداز برداشت میوه می باشد.

بیماری سنگریزه ای گلابی

Pear stony pitعلائم روی میوه بصورت لکه های تیره است که میوه در قسمت لکه دار رشت نمی‌کند ودر نهایت در آن قسمت فرورفتگی ایجاد می‌گردد. بافت زیر قسمت فرورفته به علت تجمع زیاد سلولهای اسکلرانشیم سفت وسنگی می‌شود . عامل بیماری ویروسی است رشته ای وجزء closterovirus ها می باشد.    

برخی معتقدند این علائم بوسیله ویروس ساقه آبله سیب(apple stem piting virus) که آن هم رشته ای وجزء  closterovirus ها است ایجاد می‌شود.

لکه غربالی درختان هسته دار

عامل ‌بیماری ‌قارچ Wilsonomyces carpophilus است.

بیماری بصورت جهانی گسترش دارد و روی زردآلو، هلو،  بادام دارای اهمیت خاصی است . پاتوژن  به اغلب قسمتهای گیاه حمله می کند. لکه های روی برگ ریزش کرده و سوراخهایی روی آن ایجاد می‌کند. روی میوه زردآلو حالت زگیل ایجاد می‌نماید. در بادام ریزش برگ شدید می‌دهد. قارچ اسپورودوکیم تولید می‌کند؛ کنیدیم روی جوانه ها زمستانگذرانی می‌کند کنیدیها با باران پخش می‌شوند.

کنترل شیمیایی:

کاپتان                    WP50%      و       ۳ در هزار

.       ترکیب        بردو                                ۲%                         

. اکسی کلرورمس      WP35%           و      ۵-۳ هزار

برای مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

ما را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و آپارات دنبال کنید

لطفا رضایت خود را از نوشته بالا با رای دادن به ستاره های پایین مشخص نمایید:

admin

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
0