لوگو2

روش های افزایش انضباط دربین دانش آموزان دوره ی ابتدایی

دسته بندی ها : blog, مدرسه ۱۹ دی ۱۳۹۸ admin 393 مشاهده
روش های افزایش انضباط دربین دانش آموزان دوره ی ابتدایی

روش های افزایش انضباط دربین دانش آموزان دوره ی ابتدایی

روش های افزایش انضباط دربین دانش آموزان دوره ی ابتدایی

 مقدمه

نظم درلغت به معنای آراستن˛ ترتیب کاردادن ˛ به رشته ی تحریر درآوردن است و انضبا ط به معنای نظم وترتیب˛ عدم هرج ومرج˛ سامان پذیری و آراستگی است .

عده ای کنترل رفتار فراگیران وتسلط برعوامل رفتار آنان را انضباط می نامند و برخی آنرا شامل هرنوع سازماندهی درمحیط درس وکلاس می دانند به نحوی که سبب افزایش یادگیری شود.در واقع انضباط به آن دسته از رفتار معلم اطلاق می شود که مانع سر زدن رفتار هایی از دانش آموزان شود که فعالیت کلاسی را مختل یا تهدید کند. ایزابل کلاک : ″بی انضباطی″را رفتاری می داندکه ازطرف تعدادی از دانش آموزان انجام می شود ومشکلاتی را برای فرد معلم به وجود می آوردو معلم را در راه رسیدن به هدف که ارتقا ء تحصیلی وتربیتی دانش آموزان است با مشکل روبه رو می کند ومانع ازپیشرفت تحصیلی می شود.

 آنچه که امروز حرف اول را در مدرسه می زند انضباط است. انضباط اخلاقی ورفتاری دانش آموزان نه تنها موجب یادگیری بهترمی شود بلکه به رشد شخصیت سالم آنها نیز بسیارکمک می کند.برعکس هرگونه بی انضباطی وعدم رعایت مقررات وانضباط سبب شرمندگی˛ احساس گناه˛ خسارت مادی ومعنوی می گردد. در بررسی تاریخچه ی زندگی افراد بزهکار دیده شده که بیشتراین افراد در سنین کودکی ونوجوانی هم معمولا افرادی بی انضباط ولاقید بوده اند. عکس این قضیه هم صادق است که افراد صاحب نام درکودکی ونوجوانی معمولا منضبط بوده اند.بنابراین همانگونه که درپزشکی پیشگیری خیلی با ارزش ترازدرمان است پس باید مسائل انضباطی راهم اززمان کودکی مهم شمرد و به آن اهمیت داد.                                                      در این مقاله سعی برآن دارم که باآگاهی واستناد ازبسیاری ازواقعیات تجربه ای ناچیز در مقوله ی ایجاد نظم وانضباط درکلاس رادر اختیار علاقمندان قرار دهم و در پایان با بیان راهکارها موجبات رفع بسیاری از بی انضباطی ها را در امر آموزش و پرورش ارائه کنم.                                                                                  

بیان مسئله

در سومین سال از سالهای خدمتم در منطقه سیاهکل به دلیل مشکلاتی که در جذب نیروهای آموزش و پرورش ایجاد گردید در یکی از مدرسه های روستایی در سیاهکل به عنوان معلم مازاد مشغول به همکاری با مدیر شدم.  این مازاد بودنم بیش از یک ماه به طول نینجا مید.                                                                           دراین مدت پایه ی چهارم مدرسه بیش از ازاندازه توجهم را به خود جلب نموده بود . چرا که همیشه ورد زبان معلم و همه ی کادر مدرسه بودند. معلم آن کلاس که خانمی با ۲۸ سال سابقه بود وبسیار جدی وسخت گیر والبته مقتدر در تدریس وکلاسداری ˛ هر روز عصبانی تر از گذشته گله وشکایت بچه های کلاس را به دفتر می کرد و از وضعیت انضباطی واخلاقی – تربیتی و همچنین درسی آنها نیز ناراضی بود . او می گفت :بچه های این کلاس بسیار شیطان بی ادب و بی انضباط هستند .به درس گوش نمی دهند اصلا هیچ تمرکزی  روی مطالب ندارند و هر لحظه به دنبال ایجاد یک فرصتی  برای بی نظمی درکلاس  هستند .در طول سابقه ام  با  چنین دانش آموزانی مواجه نشده ام و هیچگاه در امر کنترل کلاس وکلاسداری ضعفی نداشته ام . اما امسال در بیست و نهمین سال خد متم احساس می کنم هیچ راهی به جز تنبیه وتوهین و داد و فریاد و عصبی شدن که آن هم  تا کنون مثمر ثمر نبوده به ذهنم نمی رسد .واقعا کم آورده ام وهیچ انگیزه ای برای ادامه ی کار دراین مدرسه واین کلاس را ندارم.

مدیر مدرسه نیز بسیار ناراضی از رفتار بچه های این کلاس بود . او حتی می گفت : تمام معلم های سال های قبل را نیز خسته کرده اند˛ تنبیه شده اند˛ از کلاس آنها را بیرون کرده ایم˛ با خانوده های آنها  صحبت کرده ایم  اما باز نتیجه ای نگرفته ایم .پس معلم  کلاس با مراجعات بسیاری که به اداره ی محل نمود از این مدرسه به مدرسه ای دیگر رفت و این کلاس ماند و معلمی که از بد حادثه شاید من بودم که باید عهده دار اداره ی این کلاس می شدم . پس با جابجایی این معلم بعد از یک ماه مازاد بودن راهی پایه ی چهارم آن مدرسه شدم . کلاسی بسیار شلوغ و پر سرو صدا آن هم با ۳۹ دانش آموز دختر وپسر . (که شاید بهترین سالهای خدمتم را رقم زدند ) اینک من بودم ومن وراهی را که باید درپیش می گرفتم تا بتوانم کنترل کلاس را از هرنظر دردست بگیرم . آن شب با خود خیلی فکر کردم که خانمی با ۲۸ سال سابقه نتوانسته کلاس را اداره کند پس من چطور با ۳ سال سابقه از عهده ی اینکار برمی آیم ؟ بنابراین به فکر افتادم که برای اداره ی کلاس از راه ها وترفندهایی بهره بگیرم .                                                                                                                             بنابراین  برخلاف  معلم  قبلی و معلم های سال های گذشته تر و مدیر سعی کردم  ضمن صحبت  با  اولیاء   دانش آموزان به جای رفتارهای مستبدانه توهین و تحقیر و دادو فریاد وتنبیه ها …. با صمییت بیشتری با آنها روبه رو شوم و از طریق ایجاد محیطی تقریبا آرام همراه با روابط عاطفی بیشتر و عوامل تشویقی جهت ایجاد رفتار مثبت ونظم وانضباط به آنها کمک کنم و کنترل کلاس را به دست گیرم تا از لحاظ اخلاقی وهم از نظر درسی به پیشبرد اهدافم به آنها کمک نمایم .

راهکارها وپیشنهادات                                                                                                             

پس در اولین  روز حضورم روش کار  و انتظاراتی را که از آنها داشتم  بیان  نمودم و از راهکارهای زیر بیشتر بهره جستم :

۱  وضع  قوانین مورد انتظار جهت رعایت کردن در کلاس و محیط مدرسه توسط هردانش آموز

         ابتدا چند برگه ی۴A برداشتم وبه تعداد دانش آموزان از ۱  تا ۳۹  روی آن شماره گذاری کردم بعد روی تیتر آن با ماژیک نوشتم که من به قانون های زیر ارزش قائلم و هیچ وقت آنها را نمی شکنم .  بعد از هر دانش آموز  خواستم که قانونی را در زمینه های آموزشی یا پرورشی وضع کرده و جلوی شماره اش با هررنگی که تمایل دارد با ماژیک بنویسد وسپس جلوی آن امضاء نماید تا به این صورت در اجرای آن پایبند تر باشد .مثلا:   شماره ۱ –  من همیشه به موقع سر کلاس حاضر می شوم .                                                                شماره ۲ – سعی می کنم تکالیفم را به موقع انجام دهم .                                                                    شماره ۳ – من نظا فت وبهداشت را در کلاس رعایت می کنم .                                                            شماره ۴ –در زمان تدریس معلم به خوبی گوش می دهم.                                                                 و….                                                                                                                                  و سپس آنرا روی دیوار رو به روی بچه ها چسباندم.                                                                          ۲ نصب برگه ی انضباطی درکلاس درس                                                                                     بانصب این برگه توانستم میزان توجه یا بی توجهی دانش آموزان را به امور انضباطی در طول هر ماه نشان دهم  به این صورت که در قبال هر کاری که با بی نظمی همراه می شد از قبیل انجام ندادن تکالیف˛  نیاوردن کتاب درسی˛  عدم رعایت بهداشت ˛ امضا ء نکردن ورقه های امتحانی و…..  یک نمره منفی در ردیف آن دانش آموز باذکر تاریخ ودلیل آن کارگذاشته می شد و به آنها تا پایان ماه فرصت داده می شد که به اصلاح آن رفتار بپردازند در این صورت علامت منفی به مثبت تبدیل شده ودر نمره ی انضباط ماهانه لحاظ می شد.

۳- دادن برچسب ها ی تشویقی مانند دگمه˛ شکوفه یا کارت و…. طبق شرایطی که برای آنها بیان  می شد.       

مثلا برای هر نمره ی عالی از دروس کتبی یک دگمه برروی تابلویی که در کلاس بود زده می شد دگمه ها که به ۵ تا می رسید تبدیل به شکوفه شده شکوفه ها که به ۳ تا می رسید به جایزه ختم می شد. برای دانش آموزان ضعیف تر نیز اگر پیشرفتی در درسها داشتند به این صورت عمل می شد حتی برای هر پاسخ عالی در دروس شفاهی کلاسی وانضباط نیز کارت تشویقی داده واگرکارتها به حد نصاب می رسید به دگمه تبدیل می شد وبه این ترتیب دانش آموزان برای رقابت بیشتر بادوستانشان ملزم به یادگیری دروس کلاسی هم می شدند ودر این صورت پیشرفت قابل توجهی می کردند.

 ۴ استفاده از دفتر چه های روزنگار جهت ارتباط بیشتر با اولیا ء                                                      در این دفترچه تاریخ وتمام روزهای هفته در بالای صفحه نوشته می شد و اولیا ء از مسائل ومشکلات درسی وانضباطی فرزند خود و تکالیف هر روز اوآگاه می شدند.                                                                     علاوه بر ۴ راهکار اصلی نامبرده شده که به انضباط کلاسی ویادگیری مفاهیم درس بسیار کمک کرد از برخی روشهای زیر نیز بهره جستم :                                                                                                         ۵ – به هر کدام از آنها مسئولیت می دادم تا حس اعتماد به نفس در آنها تقویت شود.                                ۶ – در ساعت ورزش با آنها بازی می کردم تا رابطه عاطفی بیشتری بینمان ایجاد شود.                               ۷- سعی می کردم کلاس را گاهی در حیاط یا نمازخانه مدرسه برگزار کنم .                                           ۸ – در زنگ نقاشی برای آنها نوارهای شاد کودکانه می گذاشتم .                                                         ۹ – سعی می کردم در زنگ تفریح یا ورزش و…. در حیاط با آنها صحبت کنم .                                        ۱۰ – هر ۲ ماه یکبار نظر آنها را در مورد مسائل مربوط به تدریس و….جویا می شدم وبه مسائل مورد علاقه ی آنها می پرداختم .                                                                                                                    ۱۱- به محض مشاهده ی علائم خستگی در جریان تدریس یا پرسش با آنها در کلاس حرکات نرمشی وکششی انجام می دادم .                                                                                                                       ۱۲- برخی از درسها را به صورت نمایشی توسط خود دانش آموزان اجرا می کردم .                                  ۱۳- گاهی برای آنها خاطره ای تعریف می کردم یا از آنها می خواستم که خاطراتی را بیان کنند .                   ۱۴- به مناسبت های مختلف و به هر بهانه ای در کلاس جشن می گرفتیم .                                            و…

بااجرای چنین راهکارهایی دانش آموزانم آنقدر درگیر رقابت با یکدیگر جهت گرفتن کارت و دگمه و شکوفه و در نهایت جایزه می شدند که دیگر زمانی برای فکر کردن به بی انضباطی را نداشتند. آنها نه تنها از بی انضباطی دست کشیدند بلکه در درسها نیز پیشرفت زیادی نمودند و زبانزد اولیای مدرسه نیز شدند. اکنون که به آن روزها فکر می کنم لبخند زنان از کنارشان می گذرم.

نتیجه گیری

ایجاد روابط نادرست برخی معلمان و عدم توجه به نیازهای دانش آموزان نظیر محبت˛ توجه˛ تشویق تنبیه˛ قضاوتهای کلی و شاید فقدان تربیتی والدین اثرات نامطلوبی را در رشد روانی واجتماعی کودکان دارد.

 معلمان وکادر مدرسه وخانواده ها باید باشناخت دانش آموزان  وارائه راهکارهای مناسب موجبات انضباط را درکلاس و محیط مدرسه برقرار نمایند . تا بی نظمی ها باعث اتلاف وقت˛ رکود تحصیلی˛ بی مسئولیتی و…. در دانش آموزان نشود . ایجاد یک محیط آرام منظم آراسته و شاد بستر مناسبی رابری فعالیت های گوناگون فراهم می آورد . تا همه درچارچوب شیوه آموزشی اتخاذ شده و برنا مه های آموزشی ازپیش تعیین شده حرکت کنند . ندادن مسئولیت ها  به بچه ها باعث بروز عدم اعتماد به نفس شده  رفتارهای بد را در فرد تقویت می کند . تنبیه بدنی وزبانی توهین تحقیر داد و فریاد و…. به تخریب شخصیت دانش آموزان کمک کرده آنها را جری تر به ایجاد بی نظمی جهت تلافی کردن می نماید .اما دادن فرصت برای مسئولیت پذیری تاثیر به سزایی در آرام شدن و منضبط شدن بچه ها دارد و محیط گرم وصمیمی را در کلاس و محیط مدرسه به وجود می آورد .

تحقیقات نشان داده که جدیت معلم همراه باتوهین و تحقیر وتنبیه نه تنها کاری از پیش نمی برد بلکه به بی انضباطی دانش آموزان منجر می شود .جدیت همراه با عاطفه˛ مشخص کردن قوانین در کلاس وارزشمند شمردن شخصیت دیگران می تواند منجر به ایجاد انضباط شود .بنابر این چنین معلمی در راه ایجاد انضباط و جو مناسب یادگیری موفق تر است.پس بیاییم در عین مهربان بودن با دانش آموزانمان˛ منصف وجد ی باشیم ومحیط گرم وصمیمی در کلاس به وجود آوریم تا به اهداف آموزشی وتربیتی مناسب دست یابیم .

برای مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

ما را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و آپارات دنبال کنید

لطفا رضایت خود را از نوشته بالا با رای دادن به ستاره های پایین مشخص نمایید:

ادمین ادمین
admin

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.  

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :
    0